Projekt Kulturní, společenské a volnočasové akce Mikroregionu Konicko podpořen Olomouckým krajem!

29.06.2012 00:00

Mikroregion Konicko realizuje v roce 2012 projekt Kulturní, společenské a volnočasové akce Mikroregionu Konicko s celkovým rozpočtem 460.000 Kč. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje prostřednictvím Programu obnovy venkova 2012. Příspěvek Olomouckého kraje činí 230.000 Kč.

 

 

 

Kontakt

Mikroregion Konicko Masarykovo náměstí 27
798 52 Konice
582 401 402
724 183 712
mistostarosta@konice.cz