Projekt Technické vybavení pro kulturní a sportovní akce Mikroregionu Konicko podpořen Olomouckým krajem!

03.10.2011 00:00

Mikroregion Konicko realizoval v roce 2011 projekt Technické vybavení pro kulturní a sportovní akce Mikroregionu Konicko s celkovým rozpočtem 250.611 Kč. Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje prostřednictvím Programu obnovy venkova 2011. Příspěvek Olomouckého kraje činil 125.000 Kč.

   

Kontakt

Mikroregion Konicko Masarykovo náměstí 27
798 52 Konice
582 401 402
724 183 712
mistostarosta@konice.cz