2021

 

Podpora rozvoje cykloturistiky v Mikroregionu Konicko IV

 

Popis projektu

V rámci projektu došlo k úpravě pěších a cyklistických komunikací v lokalitě „Ochozské kyselky“. Realizací projektu došlo k vytvoření zpevněné vrstvy v blízkosti „Ochozského mlýna“ čímž došlo ke vzniku velké plochy, která může sloužit zejména jako parkovací stání pro návštěvníky této hojně vyhledávané lokality. V tom samém místě došlo k instalaci  stojanu na kola.

Současně byla vytvořena zpevněná vrstva ze štěrkodrti v blízkosti tzv. „Malované chaloupky“, kde došlo ke zpevnění tohoto úseku. Součástí řešení, které má za cíl sjízdnost celého úseku bylo též zbudování lávky pro pěší, přes kterou je možné též pohodlně převést jízdní kolo.

Veškeré investice jsou již integrovány jako součást záměru cyklotrasy od Olomouce až na Konicko a je možné tyto úseky začlenit do budoucího projektu této trasy.  

Realizace projektu: 2020-2021

Rozpočet projektu: 867.838,74,- Kč. 

Dotace z rozpočtu Olomouckého Kraje: 400.000,- Kč. 

Kontakt

Mikroregion Konicko Masarykovo náměstí 27
798 52 Konice
582 401 402
724 183 712
mistostarosta@konice.cz