Další projekty

Kontakt

Mikroregion Konicko Masarykovo náměstí 27
798 52 Konice
582 401 402 mistostarosta@konice.cz