Co nabízíme

 
- Odborné poradenství a informovanost obcí
- Administrativní podpora obcí 
- Společné akce, postupy, projekty

Kontakt

Mikroregion Konicko Masarykovo náměstí 27
798 52 Konice
582 401 402
602 369 852
mistostarosta@konice.cz, css@mikroregionkonicko.cz