Varovný a výstražný systém Mikroregionu Konicko

Informace o zahájení projektu a povinná publicita: zde.
 

Udržitelnost projektu

Vybavení pořízené v rámci projektu funguje bezproblémově a skvěle slouží k naplňování cílů projektu.

Kontakt

Mikroregion Konicko Masarykovo náměstí 27
798 52 Konice
582 401 402
602 369 852
mistostarosta@konice.cz, css@mikroregionkonicko.cz